28 OTÁZOK PRE EKONÓMOV1. Prečo otvorená trhová ekonomika neprináša prosperitu všetkým?

2. Postkomunistické štáty zaviedli všetky trhové reformy. Prečo, po 32 rokoch, nie je ich ekonomika na úrovni napríklad Rakúska?

3. Východné Nemecko zaviedlo všetky trhové reformy + získalo 2 bilióny EUR zo západnej časti. Prečo to nefunguje?

4. Majú ekonómovia vzorec pre prosperujúcu ekonomiku, ktorý bude fungovať v každej krajine a regióne sveta?

5. Slúži ekonomika ľuďom alebo ľudia ekonomike?

6. Ako odstrániť bezdomovectvo?

7. Ako odstrániť chudobu?

8. Ako odstrániť nezamestnanosť?

9. Ako zabrániť vyľudňovaniu regiónov?

10. Ako zabezpečiť prosperitu v každom regióne?

11. Mala by robotizácia a automatizácia priniesť profit všetkým?

12. Je HDP najlepší ukazovateľ?

13. Nájdeme ukazovateľ, ktorý by ukázal skutočnú úroveň blahobytu občanov?

14. Prečo prestala fungovať konkurencia - znižovanie cien?

15. Pomáha zníženie ceny úverov ekonomike? Zoberie si firma úver len preto, že je lacný?

16. Nestali sa akciové trhy Ponziho schémou?

17. Je správne korumpovanie investorov daňovýmu úľavami? Ako priniesť výrobu do chudobných oblastí?

18. Kde sa strácajú bilióny EUR z kvantitatívneho uvoľňovania ECB (10 000 EUR na obyvateľa eurozóny)?

19. Funguje ekonomika správne, keď je väčšina jej subjektov zadĺžená?

20. Je normálne, že sa mladí ľudia stávajú vazalmi bánk a splácajú hypotéku celý produktívny život?

21. Spotrebiteľ môže nakupovať tovary z celého sveta. Vyriešilo sa aj to, odkiaľ na nákupy získa peniaze?

Trh je konkurencia. A súťaž má víťazov i porazených.

22. Víťazom je západná Európa, porazeným je východná Európa. - Porazené sú aj chudobné oblasti Talianska, Španielska, Francúzska. Poučila sa EÚ z brexitu?

23. Banky víťazia, zdravotníctvo, služby a farmy sú porazené. - Čo spoločnosť potrebuje viac?

24. Víťazmi sú manažéri, porazenými sú kreatívni pracovníci, zdravotnícki pracovníci, robotníci, sociálni pracovníci. - Koho spoločnosť potrebuje viac?

25. Víťazmi sú firmy, porazenými sú spotrebitelia. - Prečo nefunguje konkurencia a znižovanie cien?

26. Investori sú víťazi, zamestnanci sú porazení. - Firmy však tvoria zamestnanci.

27. Víťazom je obchod, porazeným je výroba. - Výrobok však musí byť vyrobený.

28. Zdravotné poisťovne vyhrávajú, nemocnice prehrávajú. - Naozaj chceme tieto pravidlá hospodárskej súťaže?


Author : Jozef Stasík
E-mail : info@belgof.sk

 


Tatryana 13 THINGS TO IMPROVE THE WORLD Internetová strana 28 QUESTIONS FOR ECONOMISTS


Internetove nakupne centrum Blogy do 100 slov TAKE A TRIP Tatryana - obchod